بیمه شده گرامی لطفاً جهت دریافت غرامت فوت بیمه شده و یا برطرف نمودن نقص مدارک به کانون بازنشستگان شهرستان مربوطه مراجعه نمائید

برای تصویر جدید کلیک کنید

لطفاٌ کمی صبر کنید


لطفاٌ کمی صبر کنید

نام و نام خانوادگی متوفی کدملی شماره پرونده تاریخ فوت تاریخ اعلام خسارت شماره حواله تاریخ پرداخت تاریخ بررسی وضعیت پرونده


برای تصویر جدید کلیک کنید
 

لطفاٌ کمی صبر کنید